ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ลานแดง)
 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1(อาคาร CB2 ชั้น 1) โดยเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย Printer Scanner และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงาน โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการต่างๆ ดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 57 เครื่อง
 2. เครื่อง Write CD (ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเป็นแบบ Combo)
 3. Wireless Lan
 4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 14 เครื่อง
 5. เครื่อง Scanner จำนวน 2 เครื่อง
 6. หูฟัง
 7. อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เข้าเล่มทำรายงาน ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ, เครื่องเข้าเล่ม(กระดูกงู), เครื่องเย็บกระดาษ และเครื่องเจาะกระดาษชนิด 2 รู
 8. โต๊ะส่วนกลางสำหรับนั่งใช้งาน Wireless Lan หรืออ่านหนังสือ จำนวน 6 ตัว

 
  ::: ประกาศ! ห้องบริการลานแดง :::
  นักศึกษาท่านใดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจดรายชื่อนักศึกษาที่เล่นเกมส์ ไม่ว่าจะเข้ามาใช้งานในเวลากลางวันหรือกลางคืน ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะส่งรายชื่อของท่านไปที่ส่วนกลาง เพื่อตัดคะแนนความประพฤติของท่านครั้งละ 5 คะแนน เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติครบ 20 คะแนน ท่านจะหมดสิทธิ์ในการสอบในภาคการศึกษานั้นๆ
 
  ::: ข้อห้ามในการเข้าใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ :::
 1. ห้ามสวมเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ เช่น เสื้อกล้าม เกาะอก สายเดี่ยว และกางเกงขาสั้น ในวัน-เวลาราชการ
 2. ห้ามสวมรองเท้าแตะ
 3. ห้ามเล่นเกมส์
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้อง
 6. ห้ามส่งเสียงดัง
 7. ห้ามเปิดดูเว็บไซต์ หรือสื่อลามกอนาจาร
 8. ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องบริการคอมฯ ในการ Post ข้อความที่เป็นการว่าร้าย กล่าวหา หรือพาดพิงผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  27/09/2553