สำนักคอมพิวเตอร์
ที่อยู่
อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 (CB2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์
0-2470-9400

โทรสาร
โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ
0-2427-9061
แผนที่
แผนที่
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ จากสำนักคอมพิวเตอร์
• หมายเลขโทรศัพท์ :  0-2470-9400
• เวลาทำการ :  จันทร์ - ศุกร์ 8:30 น. - 16:30 น.
บริการทางออนไลน์
ความคิดเห็น และข้อซักถามของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา
• เสนอข้อแนะนำหรือสอบถาม เกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
บริการทางโทรศัพท์
รับแจ้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์
• บริการ CC-SERVICE  หมายเลข  0-2470-9444 หรือ 111 (โทรภายใน)
• บัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต  หมายเลข  0-2470-9444 หรือ 111 (โทรภายใน)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/10/2560