King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจธ.
สู่การเป็น Digital Universityเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดรอบรมการใช้งานระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นระบบ Backend ของ Mod D Pass ณ ห้องฝึกอบรม CB2105 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้มีการเชิญหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และสำนักงานกิจการนักศึกษา มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และประกาศ ต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่


กลับสู่ด้านบน