บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วย 4 พื้นที่ศูนย์บริการทางการศึกษา คือ มจธ. ทุ่งครุ, มจธ. บางขุนเทียน, มจธ. ราชบุรี และ มจธ. อาคารเคเอกซ์ โดยมีบริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ระหว่างพื้นที่ศูนย์บริการทางการศึกษาผ่านระบบเน็ตเวิร์ค และเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์จากผู้ให้บริการผ่าน ISDN (Integrated Service Digital Network) และ SIP Trunk

การบริการเลขหมายและสัญญาณโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่ศูนย์บริการทางการศึกษาจะเป็นรูปแบบ Analog และ VoIP โดยแต่ละพื้นที่ศูนย์บริการทางการศึกษาสามารถใช้งานได้เป็นอิสระ ในกรณีระบบมีปัญหาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

บริการเลขหมายโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่การศึกษามีดังนี้

มจธ. ทุ่งครุ หมายเลข 024708000-024709999 จำนวน 2,000 เลขหมาย
มจธ. บางขุนเทียน หมายเลข 024707000-024707999 จำนวน 1,000 เลขหมาย
มจธ. ราชบุรี หมายเลข 032666000-032666166 จำนวน 100 เลขหมาย
มจธ. อาคารเคเอกซ์ หมายเลข 024706000-024706199 จำนวน 100 เลขหมาย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีช่องทางการติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์ 024708000 ผ่านระบบโอเปอร์เรเตอร์ซึ่งรองรับผู้ติดต่อได้ 8 คู่สาย ผู้ติดต่อสามารถทำรายการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง หากไม่ทราบข้อมูลสามารถกด 0 (ศูนย์) เพื่อรับบริการจากศูนย์โอเปอร์เรเตอร์ในการให้ข้อมูล และส่งต่อไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มจธ.
 ค้นหาบุคลากร และข้อมูลในการติดต่อ
 ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใช้บริการโทรศัพท์

 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  18/10/2560