ระบบ Bill-Payment
คุณสมบัติ : เป็นระบบรับชำระค่าบริการผ่านธนาคารต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ Bill และ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลออกไปใช้งานได้ในรูปแบบ Excel และ XML billpayment
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549