ระบบบริหารหลักสูตร
คุณสมบัติ : เป็นระบบที่ช่วยลดการทำงานด้านเอกสารของงานหลักสูตรโดยจะเก็บรายละเอียดวิชาในแต่ละหลักสูตร และจะช่วยลดการทำงานทางด้านข้อมูลที่ทางงานหลักสูตรจะต้องจัดทำข้อมูลเพื่อนำส่ง สกอ. curriculum
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549