ระบบประเมินภาระงานของอาจารย์
คุณสมบัติ : เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินจากระบบเดิม ที่ใช้การรวมรวมเอกสารนำส่งไปให้คณะกรรมการประเมินพิจารณา มาเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีการคำนวณคะแนน ภาระงานประเภทต่าง ๆ และนำส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการประเมินสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น evaluation
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549