ระบบตัดเกรดผ่านเว็บ
คุณสมบัติ : เพื่ออำนวยความสะดวกในการป้อนคะแนนและตัดเกรดให้กับคณะและภาควิชา รวมทั้งช่วยลดภาระให้กับส่วนทะเบียนและประเมินผล ไม่ต้องมาทำการป้อนคะแนนและเกรดใหม่อีกครั้ง kgrade
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 01/08/2549