การตั้งค่า Outlook Express ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ (SSL)
**ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับคู่มือนี้**

 
ติดตั้ง KMUTT Certificate ที่ http://ca.kmutt.ac.th/install_cert.exe
ตั้งค่า Outlook Express เข้าถึงแบบ POP3 หรือ IMAP
ไปที่เมนู Tools > Accounts > Mail ดังรูปที่ 1
   
รูปที่ 1
 
คลิกปุ่ม Properties
การตั้งค่าสำหรับ POP3: This server requires an encrypted connection: SSL ดังรูปที่ 2
   
รูปที่ 2
 
การตั้งค่าสำหรับ IMAP: Use the following type of encrypted connection: SSL ดังรูปที่ 3
 
รูปที่ 3
 
   
 
   
   
   
   
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  03/03/54